www.KandavasZiluks.lv
<>
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Attālināta mācīšanās PII "Zīļuks"09.04.2020


Attālināta mācīšanās ir process, kuru nepieciešams nodrošināt arī pirmsskolā. 
PII "Zīļuks"pedagogi turpina strādāt - plāno nedēļas tēmas, uzdevumus un aktivitātes, kur bērns gan tiešā, gan netiešā veidā apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Skolotāji saziņai ar vecākiem un bērniem izmanto jau esošos saziņas kanālus, lielākoties tā ir mobilā lietotne Whatsapp, kur tiek nosūtīti darāmie darbiņi, ieteikumi un dažādi mācību materiāli. Atsaucība no vecākiem ir liela. Skolotājām tiek nodrošināta atgriezeniskā saite - vecāki sūta fotogrāfijas ar bērnu darbiņiem un veiktajām aktivitātēm. Tās ir tik interesantas un daudzveidīgas! Paldies vecākiem par lielisko sadarbību, atbalstu un sapratni! Priecīgas Lieldienas!

back to top