www.KandavasZiluks.lv
<>
Sigurds, Zigurds


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Paldies!07.05.2020

img_7544.jpg 

     Labais vairo labo!

  Mūsu novadā dzīvo daudz labu cilvēku, un ikviens no viņiem velta savu laiku, domas un darbus, lai mūsu novads kļūtu vēl labāks, lai tajā dzīvotu vēl laimīgāki cilvēki.  
        Vecāku vārdā sakām sirsnīgu paldies Gitai un Raivim Bērziņiem
par vēlmi sniegt atbalstu šajā grūtajā laikā PII "Zīļuks"ģimenēm,
 kurām tas nepieciešams!

back to top