www.KandavasZiluks.lv
<>
Kintija, Kora


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Mācību ekskursija 5-6.g.bērniem -" Ūdens tilpnes Kandavā"

05.10.2016 10:00 - 05.09.2016 - 11:30 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

Tā kā mūsu gada tēma ir "Ūdens" , šodien 5-6 gadīgie bērni devās mācību ekskursijā uz TIC. Mūs laipni sagaidīja Guna Ošeniece. Viņa bērniem pastāstīja par ūdens tilpnēm Kandavā (Teteriņu ezers, Abava, avotiņi). Bērni uzzināja, ka mūsu bagātība ir dzidrais, skaidrais avota ūdentiņš.

Miķeļdiena

29.09.2016 10:00 - 11:00

Jau otro gadu bērnudārza bērniem ir savs dārziņš. Pavasarī mazās bērnu rociņas sēja un stādīja. Visu vasaru bērni ar audzinātājām rūpējās par augiem, ravēja un laistīja. Nu ir pienākusi ražas diena! Šogad bērni vēroja kā Pelīte ar draugiem sarūpējusi krājumus ziemai, novāca ražu. Pēc tam visi kopā priecājāmies, dejojām un dziedājām, kā arī baudījām rudens jauno ražu.

Rudens rūķis 2016

26.09.2016 - 30.09.2016 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ZīļuksLiels paldies vecākiem un bērniem par krāšņo Rudens rūķu izstādi!

Olimpiskā diena

23.09.2016 - 10:00 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

23.septembrī notika Skolu Olimpiskā diena, kas norisinājās Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā. Pasākumā piedalījās PII "Zīļuks" sagatavošanas grupu bērni. Godu būt pie karoga pacelšanas izpelnījās arī PII "Zīļuks"audzēknis Edvards Millers. Pēc kopīgas vingrošanas bērni piedalījās arī citās sporta aktivitātēs. PII "Zīļuks" Olimpiskā diena pagāja visiem kopā vingrojot ar Eko rūķi.

Starptautiskā zaļā karoga atklāšana

22.09.2016 10:30 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

Šodien mūsu iestādei ir īpaša un nozīmīga diena- Zaļā karoga pacelšana. Svinīgais pasākums iesākās visiem kopā nodziedot bērnudārza himnu.
Jau trešo gadu darbojamies vides izglītības programmā. Pagājušā gadā ieguvām Latvijas Eko skolas nosaukumu un šogad Starptautisko Zaļo karogu. Mēs esam lepni un gandarīti par sasniegto! Kopā spējām veikt radošas aktivitātes, iepazīstot un saudzējot dabu. Pirmajā gadā uzzinājām kādu kaitējumu dabai rada atkritumi, piedalījāmies Lielajā talkā, mācījāmies šķirot atkritumus un vācām makulatūru. Pērn centāmies dzīvot veselīgi, sportojām svaigā gaisā, iepazinām veselīgu pārtiku. Šogad Eko tēma ir "'Ūdens". Taupīsim, pētīsim, eksperimentēsim un daudz jauna uzzināsim.
Mūs atzinīgi novērtēja un sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts un Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa, uzdāvinot katrai grupai ekoloģiskas koka spēles. Savu zaļo vēstījumu bērni zīmēja bērnudārza pagalmā. Darot šīs labās lietas mēs padarām pasauli labāku!

Veselības diena.

14.09.2016 10:00 - 11:50 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

Šodien, 14. septembrī PII Zīļuks"notiek veselības diena ar Ekorūķi un Lietuslāsīti. Pasākums iesākās ar uzvedumu "Zem sēnītes"un turpinājās ar šādām aktivitātēm:

-"Ciemos pie Lietuslāsītes"- te bērni prezentēja ūdens taupīšanas veidus, 

-"Brīnumainās ūdens pārvērtības"-burvju mākslinieki demonstrēja interesantus eksperimentus ar ūdeni,

-"Lupatiņi mazgājas"- šajā stacijā bērni varēja noskatīties multfilmu,

-"Draiskais ūdentiņš"- jautras un sportiskas aktivitātes ar ūdeni.

Diena izdevās izzinoša un aktīva! Gandarīti bija gan lielie, gan mazie.

Zinību diena

01.09.2016 10:00 - 11:00 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

1.septembra rīts atnāca patīkami silts un saulains.Šajā mācību gadā pirmsskolu apmeklēs 208 bērni, no tiem 82 bērni uzsāks obligāto apmācību. 5-6 gadīgos bērnus šorīt sagaidīja Malvīne, kurai mirkli vēlāk pievienojās Buratīno. Malvīne Buratīno pirms skolas gaitas uzsākšanas mācīja labas manieres, bet mūsu bērniem, kā izrādījās, pieklājība nav sveša. Malvīnei par to prieks, un viņa uzaicināja bērnus uz jautru deju. Noslēgumā vadītāja novēlēja visiem veiksmīgu mācību gadu un pasniedza dāvaniņas. 

Ar to vēl pārsteigumi nebeidzās! Šorīt saņēmām priecīgu ziņu- PII "Zīļuks" piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs.Turpināsim dzīvot zaļi!

back to top