www.KandavasZiluks.lv
<>
Rimants, Imants, Ingars, Intars


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 2021./2022.m.g. darbības plāns pamattēmai – “Pārtika”

dsc_0744.jpg

Eko padome

Ekoskolas koordinātors: Inta Štoferte,

e-pasts : inta.stoferte@inbox.lv

Dina Tauriņa – iestādes vadītāja

Inta Štoferte– sporta skolotāja

Solvita Vinberga Bambe- vadītājas vietniece

Tatjana Kreicberga – medmāsa

Zinta Salma-pirmsskolas skolotāja

Sanita Štrāla-pirmsskolas skolotāja

Inta Zviedre -pirmsskolas skolotāja

Linda Grunte-pirmsskolas skolotāja

Valda Vjaksa- logopēde

Justīne Strazdiņa- dārzniece

Videss kodekss

ekoprogramma_vides_kodeskss_2021.jpg

Kandavas novada Kandavas  pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 2021./2022.m.g. darbības plāns pamattēmai – “Pārtika”

Mērķis: Izzināt galvenās sakarības starp pārtikas patēriņu un vides un sociālajām problēmām, meklēt praktiskās rīcības iespējas pārtikas patēriņa radīto ietekmju mazināšanai skolā, mājās un tuvākā apkārtnē.

Uzdevumi:

  • Veicināt vietējas, sezonālas, pēc iespējas bioloģiski audzētas un Fair trade sertificētas pārtikas patēriņu
  • Samazināt pārtikas izmešanu atkritumos
  • Samazināt dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu un iepazīt alternatīvus olbaltumvielu avotus (pākšaugus u.c.)
  • Apgūt gatavošanu, lai aizvietotu rūpnieciski ražotu un palmu eļļu saturošus produktus (čipsus, cepumus u.c. saldumus)
  • Izzināt un veicināt lauksaimniecības šķirņu biodaudzveidību .
Darbības laiks Pasākums Piedalās Atbildīgais
Septembris
1. Bērni tiks iepazīstināti ar gada tēmu “Pārtika”. Akcentēsim vitamīnu bagātību pašu audzētajos augļos un dārzeņos. Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, mūzikas skolotājas
7. Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore
15. Veselības diena ar Ekorūķi Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore, mūzikas pedagogi
29. Grupu projekts “Cik es apēdu un cik man paliek pāri.” Tiek svērta pārtika pirms un pēc ēšanas. Noskaidrot izmestās pārtikas daudzumu. Grupu pedagogi, bērni Grupu skolotājas, Eko koordinātore, medmāsa
13-30. Nodarbība dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
28-1.10. “Cik es uzlieku, tik apēdu”. Veicināt bērnu pašapkalpošanās prasmes, bērnam pašam izvērtējot savas porcijas apjomu. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
29. Ražas svētki Grupu pedagogi, bērni Mūzikas skolotājas, grupu skolotājas
29. Mazās Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore.
Oktobris
Visu mācību gadu Cūkmens detektīvi Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vad. vietniece.
13., 11-15. Putras diena. Iepazīt putru daudzveidību un to pozitīvo ietekmi uz veselību. Apzināt bērnu iecienītākās putras. Pašu gatavota putra. Putru ēšana laukā, lai veicinātu putru labo ietekmi uz veselību. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, mūzikas skolotājas, vad. vietniece, eko koordinātore.
27. Ekosēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore
1-29. Nodarbība dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
1-29. Projekts “Es ēdu veselīgi!” Grupas veido savu grupas statistiku, kuri augļi un dārzeņi iecienītākie.(izlikt eko stendā) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
25-29. Radošo darbu izstāde “Augļi un dārzeņi” Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vad.vietniece
25-29. Mazie Ekorūķi vēro Mazā Ekopadome Eko koordinātore
Novembris
1-5 Rīcības diena. Grupu pedagogi, bērni, vecāki Vad. vietniece, eko koordinātore
10. Mārtiņdiena (Cienasts no pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
1-30. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
Decembris
6-10. Veselīgo našķu gatavošana. Veicināt gatavošanas prasmes. Arī no veselīgiem produktiem var pagatavot garšīgi. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
1-17. Ciemos pie meža draugiem – aktīvā atpūta svaigā gaisā. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
1-30. Zāļu tējas mēnesis. Iepazīt un degustēt dažādas zāļu tējas. Veicināt bērnu zināšanas par tējām un to pozitīvo ietekmi uz veselību. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
1-30. Nodarbība dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
7-10 Ekoeglīte (Taupām resursus) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
Janvāris
10-14. Pasaules sniega diena. Ziemas prieki Grupu pedagogi, bērni Sporta skolotāja
Lekcija par veselīgu ēšanu. Pedagogi Vad.vietniece, eko koordinātore
3-31. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
26 Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore
24-28. Grupu projekts “Cik es apēdu un cik man paliek pāri.” Tiek svērta pārtika pirms un pēc ēšanas. Noskaidrot izmestās pārtikas daudzumu. grupu pedagogi, bērni Grupu skolotājas, Eko koordinātore, medmāsa
Februāris
31.01.-4. Projektu nedēļa “... ceļojums”. Grupas veic svešzemju augļa izpēti, gatavo plakātus, informatīvus materiālus, degustācija. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
1-28. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
23. “Mazie pavāri”. Veicināt bērnu ēst gatavošanas prasmes. Bērni, bērnu vecāki, pedagogi Grupu pedagogi
Marts
1-31. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
14-18. Pasaules vides dienas
-ūdens diena
-meža diena
Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
14-31. Grupu projekts “Sējam, stādam, audzējam” Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore
1-31. Sulu degustēšana:
-Bērzu sulas
-Kļavu sulas
-Pašu gatavotas sulas
Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
Aprīlis
1-30. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
19-22. Tikšanās ar dabas vides gidi. 5-6gadīgo grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore
22. Lielā talka ar Ekorūķi Grupu pedagogi, bērni, bērnu vec. Vadītāja, vad. vietniece
27. Projekta “... ceļojums” prezentācija Pedagogi Grupu pedagogi, vad. vietniece
Maijs
2-31. Nodarbības dabā
2-6. Eko dārziņu izveide Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore, grupu pedagogi, saimnieks
5-12. Grupu projekts “Cik es apēdu un cik man paliek pāri.” Tiek svērta pārtika pirms un pēc ēšanas. Noskaidrot izmestās pārtikas daudzumu. Secinājumu statistika ( izlikt ekostendā) Grupu pedagogi, bērni, vecāki Grupu pedagogi, eko koordinātore, medmāsa
30. Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore

 Sagatavoja Eko koordinatore-Inta Štoferte

back to top