www.KandavasZiluks.lv
<>
Daina, Dainida, Dainis

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zīļuks" 2017. - 2018. m. g.

Eko padome

Ekoskolas koordinātors: Inta Štoferte,

e-pasts : inta.stoferte@inbox.lv

Dina Tauriņa – iestādes vadītāja

Inta Štoferte– sporta skolotāja

Solvita Vinberga Bambe- vadītājas vietniece

Tatjana Kreicberga – medmāsa

Zinta Salma-pirmsskolas skolotāja

Valda Vjaksa- logopēde

Vija Zandberga-vecāku pārstāve

Solvita Šteinberga- dārzniece

Videss kodekssVides novērtējums.

Vide un apkārtne. PII ,Zīļuks” atrodas Kandavā, Abavas senlejā. Pirmsskolu no vienas puses ieskauj privātmājas, bet no otras puses ieskauj Pūzurkalns un grava, kurā varam izbaudīt dabas burvību. Mums ir 11 bērnu laukumiņi ar nojumēm un smilšu kastēm un sporta laukums. Esam ierīkojuši jaunu puķu dobi no vecāku sadāvinātajiem stādiem, iestādījuši kokus un dekoratīvos krūmus. Teritorijā ir daudz ābeles, pīlādži ,liepas u.c. Zaļajā zonā esam ierīkojuši nelielu dārziņu, kur paši šogad sējām stādījām, laistījām un novācām ražu. Iestādes apkārtne tiek pastāvīgi kopta, piedalāmies rīkotajās talkās. Esam veiksmīgi iesākuši un turpināsim šķirot atkritumus.

Atkritumi. Mūsu iestādē atkritumi tiek šķiroti daļēji. Katru gadu piedalāmies makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā,, tīrai Latvijai”. Grupu telpās atrodas kastes papīram un iestādē ir izlietoto bateriju tvertne. Daļu plastmasas izstrādājumus izmantojam rokdarbos, pārējos izstrādājumus nesam uz tuvāko plastmasas konteineru(Rūju ielā). Ēdienu atlikumi tiek izbaroti mājdzīvniekiem. Pārējiem atkritumiem ir slēgts konteineris mūsu teritorijā.

Enerģija. Iestādē apkures sezonu sāk oktobra sākumā. Apkurē izmantojam malku .Apkures katlos tiek uzturēta temperatūra atkarībā no laika apstākļiem. Grupu telpas un guļamtelpas tiek siltinātas. Telpās tiek mainītas spuldzes uz ekonomiskajām spuldzēm. Elektroenerģiju taupām izslēdzot apgaismojumu izejot no telpām. Kāpņu telpās un teritorijā ir sensora slēdzis, kas ieslēdzas tumšajā laikā. Siltuma zudumi rodas , ievērojot prasību regulāri vēdinot telpas. Ūdens tiek sildīts ar ūdens sildītājiem, tādēļ sekojam līdzi bērniem pie roku mazgāšanas.

Transports. Bērnu un pedagogu ierašanās veids ir dažāds. Lielākā daļa nāk ar kājām, jo Kandava ir maza pilsēta. Daļa brauc ar riteņiem, bet daļa ar automašīnām. Lielākā daļa darbinieku uz darbu nāk ar kājām. Divas darbinieces brauc ar velosipēdiem un divas ar mašīnu, jo dzīvo tālu no darbavietas. Pie iestādes atrodas riteņu novietne. No pagastiem bērni tiek atvesti ar autobusiem.

Veselīgs dzīvesveids. Skolotājas ar bērniem atbilstoši laika apstākļiem dodas pastaigās pa gleznainajiem Kandavas pakalniem. Ēdināšanu mūsu iestādē nodrošina firma SIA ,,Saltums”, kas ēdienu atved termosos. Medmāsa seko līdzi ēdienkartei un ēdiena kvalitātei. Augļus un dārzeņus mums sagādā vecāki un paši darbinieki no privātajiem dārziņiem. Katru gadu pienu piegādā ,,Tukuma piens”. Bērni mājturības nodarbībās apgūst veselīga dzīvesveida pamatus un gatavo dažādus augļu un dārzeņu salātus.

Organizējam veselības dienu, sporta izpriecas un ģimenes dienu un nodarbības svaigā gaisā.

Iestādē īpaši pievēršam uzmanību bērnu higiēnai-roku, apģērbu, vizuālo utt.

Ūdens. Ūdens apgādi mums veic Kandavas komunālie pakalpojumi. Pēc dzeramā ūdens braucam uz avotiņu, kuram ir ļoti laba kvalitāte. To mums piegādā vecāki.

Bērniem mācām, ka pēc roku mazgāšanas jāaiztaisa ūdens krāns un mazgājot rokas netecināt lielu daudzumu ūdens. Tualetes telpas tika izremontētas un nomainīti tualetes podi, līdz ar to ūdens patēriņš ir mazāks.

back to top