www.KandavasZiluks.lv
<>
Rozālija, Roze

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zīļuks" 2017. - 2018. m. g.

Eko padome

Ekoskolas koordinātors: Inta Štoferte,

e-pasts : inta.stoferte@inbox.lv

Dina Tauriņa – iestādes vadītāja

Inta Štoferte– sporta skolotāja

Solvita Vinberga Bambe- vadītājas vietniece

Tatjana Kreicberga – medmāsa

Zinta Salma-pirmsskolas skolotāja

Valda Vjaksa- logopēde

Vija Zandberga-vecāku pārstāve

Solvita Šteinberga- dārzniece

Videss kodekss
Vides novērtējums.

Enerģija.

Iestāde šajā apkures sezonā tika pieslēgta pie pilsētas kopējās apkures sistēmas.  Telpās tiek mainītas  spuldzes uz ekonomiskajām spuldzēm. Elektroenerģiju taupām izslēdzot apgaismojumu izejot no telpām. Kāpņu telpās un teritorijā ir sensora slēdzis, kas ieslēdzas tumšajā laikā. Siltuma zudumi rodas, ievērojot prasību regulāri vēdinot telpas.

Ūdens tiek sildīts ar ūdens sildītājiem, tādēļ sekojam līdzi bērniem pie roku mazgāšanas.

PAVEIKTAIS.

Tika modernizēta un centralizēta apkures sistēma.

Apkurei tiek izmantota šķelda un iestādei vairs nav nepieciešama malka.

Telpās tiek izslēgts apgaismojums un radio, kad nav vajadzīgs.

VĒLAMIES.

Datoru izslēgšana, kad to nelieto(administrācija)  

Transports.

Bērnu un pedagogu ierašanās veids ir dažāds. Lielākā daļa nāk ar kājām, jo Kandava ir maza pilsēta. Daļa brauc ar riteņiem, bet daļa ar automašīnām. Lielākā daļa darbinieku uz darbu nāk ar kājām. Divas darbinieces brauc ar velosipēdiem un četras ar mašīnu, jo dzīvo tālu no darbavietas. Pie iestādes atrodas riteņu novietne. No pagastiem bērni tiek atvesti ar autobusiem.

PAVEIKTAIS.

Popularizējam veselīgu dzīves veidu, vairāk izmantot velosipēdu un pārvietoties ar kājām.Iestādes 6 darbinieki regulāri uz darbu un mājām pārvietojas ar riteni, pieks arī par vecākiem, kuri kopā ar bērniem brauc ar riteni. 

VĒLAMIES.

Organizēt pārgājienus vecākiem ar bērniem.( piem., uz stadionu, Čužu purva takām utt.).  

Atkritumi.

Mūsu iestādē atkritumi tiek šķiroti daļēji. Piedalāmies Piejūras " Palīdzēsim kokiem"  makulatūras un " Tīrai Latvijai" izlietoto bateriju vākšanas konkursā. Grupu telpās atrodas kastes papīram un iestādē ir izlietoto bateriju tvertne. Daļu plastmasas izstrādājumus izmantojam rokdarbos, pārējos  izstrādājumus nesam uz tuvāko plastmasas konteineru(Rūju ielā). Ēdienu atlikumi tiek izbaroti mājdzīvniekiem. Pārējiem atkritumiem ir slēgts konteineris mūsu teritorijā.

PAVEIKTAIS.

2016./2017.m.g. savācām 2380kg makulatūru un izglābām 33 kokus un 7kg baterijas.

Esam izveidojuši kompostu kaudzi.

AAS "Piejūra" ir izvietojusi šķirošanas konteinerus pie iestādes teritorijas.

VĒLAMIES.

Vairāk iesaistīt bērnu vecākus makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā.  

Ūdens.

Ūdens apgādi mums veic Kandavas komunālie pakalpojumiPēc dzeramā ūdens braucam uz avotiņu, kuram ir ļoti laba kvalitāte. To mums piegādā vecāki.

Bērniem mācām, ka pēc roku mazgāšanas jāaiztaisa ūdens krāns un mazgājot rokas netecināt lielu daudzumu ūdens.Tualetes telpas tika izremontētas un nomainīti tualetes podi, līdz ar to ūdens patēriņš ir mazāks.

PAVEIKTAIS.

 2016./17.m.g. ietaupījām 390 mūdeni.

back to top