Lapas karte
KandavasZiluks.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 2022./2023.m.g. darbības plāns pamattēmai – “Klimata pārmaiņas”

dsc_0744.jpg

Eko padome

Ekoskolas koordinātors: Inta Štoferte- sporta skolotāja
     e-pasts : inta.stoferte@inbox.lv
       Dina Tauriņa – iestādes vadītāja
       Solvita Vinberga Bambe- vadītājas vietniece 
       Tatjana Kreicberga – medmāsa
       Zinta Salma-pirmsskolas skolotāja 
       Sanita Štrāla-pirmsskolas skolotāja
       Inta Zviedre -pirmsskolas skolotāja
       Linda Grunte-pirmsskolas skolotāja
       Vineta Saulīte - pirmsskolas skolotāja 
       Gundega Simsone- pirmsskolas skolotāja  
       Valda Vjaksa- logopēde 
       Justīne Strazdiņa- dārzniece

Videss kodekss

ekoprogramma vides kodeskss 22/23

 Kandavas pilsētas PII “Zīļuks”  2022./2023.m.g. darbības plāns pamattēmai  “Klimata pārmaiņas”

  •  Veicināt priekšstatu par klimatu , tā pārmaiņām un pārmaiņu cēloņiem
  • Sekmēt priekšstatu par klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu un sabiedrību
  • Samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt atkritumus, kad vien iespējams
  • Veicināt aktīvu dzīvesveidu-veselīgs uzturs un sporta aktivitātes svaigā gaisā
  • Rosināt videi un veselībai draudzīgu rīcību;

 


Novembris

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā.Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt.Darbības laiks Pasākums Piedalās Atbildīgais
Septembris (Atkritumi) Mainot savus ikdienas ieradumus - labojot, pārveidojot, lietojot vēlreiz un šķirojot pārstrādei – mēs būtiski varam samazināt poligonā nonākošo atkritumu kalnus. Dabā nav atkritumu! Tos vienmēr rada cilvēki, un ir vajadzīgs ilgs laiks, līdz atkritumi sadalās dabiski.
2-9. Bērni tiek iepazīstināti ar gada tēmu “Klimata pārmaiņas”. Ko nozīmē jēdziens “Klimata pārmaiņas”, kā mēs varam palīdzēt un ko darīt klimata labā. ( Skatīt EKOSKOLU METODISKAIS MATERIĀLS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
14. Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore
21. Veselības diena ar Ekorūķi Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore, mūzikas pedagogs
5-30. Eksperiments dabā “Kas paliek…” Grupas uzaicina Ekorūķi piedalīties eksperimentā. (ierok zemē dažāda veida atkritumus-plastmasu, ābola serdi….) Grupu pedagogi, bērni Grupu skolotājas, Eko koordinātore, Vad. vietniece
13-30. Nodarbība dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
5-30. Pētnieciskas un izzinošas aktivitātes dabā. Pastaigu laikā vērot tuvāko un tālāko apkārtni. Kura teritorija ir vistīrākā un sakoptākā, kur redzami atkritumi visvairāk. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
28. Mazās Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore.
Oktobris (Pārtika-ēdam veselīgi) Izvēlēties uzturā videi draudzīgus ēdienus, kas pagatavoti no sezonālajiem un vietējiem produktiem. Popularizēt ēst gatavošanu, kā videi draudzīgu rīcību, sevišķi- aizvietojot produktus, kas satur palmu eļļu.
Visu mācību gadu Cūkmens detektīvi Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vad. vietniece.
13. Putras diena. Iepazīt putru daudzveidību un to pozitīvo ietekmi uz veselību. Pašu gatavota putra. Putru ēšana laukā, lai veicinātu putru labo ietekmi uz veselību. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, mūzikas skolotājas, vad. vietniece, eko koordinātore.
3-7. Raža mūsu dobītē. Vizuāls atspoguļojums. (Bērnu vērojumi, mērījumi, secinājumi.) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
1-29. Nodarbība dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
17-21. Grupu projekts “Cik es apēdu un cik man paliek pāri.” Tiek svērta pārtika pirms un pēc ēšanas. Noskaidrot izmestās pārtikas daudzumu. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, medmāsa
25-29. Mazie Ekorūķi vēro Mazā Ekopadome Eko koordinātore
1-5 Rīcības diena. Grupu pedagogi, bērni, vecāki , Vadītāja, vad. vietniece, eko koordinātore
7-30. Eko kodeksa papildināšana ar zīmējumiem. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
10. Mārtiņdiena (Cienasts no pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
1-30. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
Decembris
1-23. Labdarības akcija “Palīdzēsim patversmē nonākušiem dzīvniekiem” Grupu skolotājas ar bērniem, vecāki ar bērniem gatavo paklājiņus dzīvniekiem. (No segām, t-krekliem, džemperiem…) Grupu pedagogi, bērni Vad.vietniece, eko koordinātor, grupu pedagogi, vecāki
8-14. Ekoeglīte (Taupām resursus) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
1-30. Nodarbība dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
12-30. Ciemos pie meža draugiem – aktīvā atpūta svaigā gaisā. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
Janvāris (Ūdens) Ūdenim mūsu dzīvē ir īpaša nozīme. Mēs to izmantojam ne tikai dzeršanai un mazgāšanai, bet arī rūpniecībā, lauksaimniecībā un jebkura produkta ražošanā, sākot no sviestmaizēm un skārda kārbām līdz laikrakstiem un automašīnām. Mūsu pieprasījums pēc ūdens ir pieaudzis tiktāl, ka dabiskais ūdens cikls tam vairs netiek līdzi. Ūdens pats par sevi neko nemaksā. Mēs, ūdens lietotāji, maksājam ūdensapgādes uzņēmumiem par tā piegādi. Ūdensapgādes uzņēmumi apsaimnieko ūdens avotus, attīra piesārņoto ūdeni, piegādā ūdeni līdz patērētājam un attīra notekūdeņus. Stāsts, izmantojot fragmentus no Otfrīda Preislera grāmatas “Mazais ūdensvīriņš” (Ekoskolu metodiskais materiāls pirmsskolai)
2-31. Eksperimenti ar ūdeni. Grupu pedagogi, bērni Grupu skolotājas
9-13. Ūdens taupīšana. Atjaunot piktogrammas par ūdens taupīšanu pie izlietnēm. Grupu pedagogi, bērni Sporta skolotāja
18-19. Ekorūķis ciemojas. Grupu pedagogi, bērni Eko koordinātore
3-31. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
25. Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore
23-27. Pasaules sniega diena. Ziemas prieki grupu pedagogi, bērni Grupu skolotājas, Eko koordinātore, medmāsa
Februāris (Enerģija) Pirmsskolā var apzināt elektroierīču daudzveidību, nozīmi cilvēka dzīves uzlabošanā; iekārtas, kas tiek darbinātas ar degvielu, gāzi; kurināmā materiāla daudzveidību; kā taupīt enerģiju. Aktualizē drošības tematiku, darbojoties ar enerģijas avotiem.
16. “Silto džemperīšu diena” Samazināt siltuma padevi radiatoros. Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore, grupu pedagogi
1-28. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
1-28. Iepazīt enerģijas veidus ( vēja ģeneratori, saules baterijas. Vērot cikos ieslēdzam elektrību, cikos izslēdzam, cik gara nakts, cik diena. Pastaigu laikā vērot un iepazīt mājas, kurām ir saules baterijas. Bērni, bērnu pedagogi Grupu pedagogi
20-28. Piktogrammu gatavošana un izlikšana pie slēdžiem. Bērni, bērnu pedagogi Grupu pedagogi
Marts (Transports) Transports un ar to saistītās problēmas bērnus ietekmē tieši — tas ir ne tikai attālums līdz iestādei, bet arī drošība uz ceļiem, transporta līdzekļu izmantošanas ietekme uz veselību. Bērni gūst priekšstatu par tīra gaisa nozīmi cilvēka dzīvē, transporta līdzekļu radīto gaisa piesārņojumu, tā ietekmi uz dzīvo dabu.
13. Akcija “Baltā zeķe” Kopā ar Ekorūķi veicam pētījumu- baltu zeķi uzmauc automašīnas izpūtējam un nedaudz pabrauc. Automašīnu aptur, noņem no izpūtēja zeķi. Vēro tajā sakrājušos sārņus. Pārrunā par automašīnu radīto piesārņojumu ikdienā. Bērni, bērnu pedagogi Vad. vietniece, eko koordinātore, grupu pedagogi
14. Diena bez auto. Uz iestādi bērni un pedagogi ierodas ar velosipēdiem vai kājām. Iestādes darbinieki, bērni Vadītāja, vad. vietniece, eko koordinātore, grupu pedagogi
1-31. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
14-18. Pasaules vides dienas -ūdens diena -meža diena Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
14-31. Grupu projekts “Sējam, stādam, audzējam” Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore
1-31. Sulu degustēšana: -Bērzu sulas -Kļavu sulas -Pašu gatavotas sulas Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, vecāki
20-31. Izstāde “”Zaļais” auto” Eko tranporta līdzekļa gatavošana, izstāde. Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, grupu pedagogi, vecāki
Aprīlis (Skolas vide un apkārtne, Bioloģiskā daudzveidība) Viens no labākajiem veidiem, kā celt bērnu labsajūtu mācību laikā, ir pēc iespējas biežāk iziet no telpām un izmantot skolas apkārtni un tuvumā esošās dabas vērtības mācībām un atpūtā.
24-28.Orientēšanās dabā. Iepazīt bioloģisko daudzveidību iestādes teritorijā un ārpus tās. (Darba lapas) Grupu pedagogi, bērni Eko koordinātore
17-19. Tikšanās ar dabas vides gidi. 5-6gadīgo grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore
21. Lielā talka ar Ekorūķi. Grupu tīrīšana ar dabīgajiem tīrīšanas līdzekļiem (salīdzina, cik tīrīšanas līdzeklis un dabīgais tīrīšanas līdzeklis maksā veikalā) Grupu pedagogi, bērni, bērnu vec. Vadītāja, vad. vietniece
3-28. Nodarbības dabā Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
Maijs Par klimata pārmaiņām pēdējā laikā tiek diskutēts aizvien vairāk – par tām runā gan zinātnieki, gan politiķi, gan žurnālisti. Klimata pārmaiņas ir aktuāla tēma arī draugu un paziņu savstarpējās sarunās, apspriežot pārāk lietaino vasaru vai negaidīti auksto pavasari. Cilvēki bieži atceras to, kādas ziemas un vasaras bija viņu jaunībā, kā briduši pa sniegu uz skolu, kā pikojušies un vizinājušies ar ragaviņām. Lai gan liela daļa klimata pārmaiņu problēmu ir globālas un risināmas starpvalstu līmenī, ir daudz aktivitāšu, ko varam veikt katrs pats planētas labā.
2-19. Eko dārziņu izveide Grupu pedagogi, bērni Vad. vietniece, eko koordinātore, grupu pedagogi
5-12. Ģimenes dienas ietvaros, grupas veido plakātu “Ko Es varētu darīt, lai samazinātu klimata pārmaiņas”. (Bērni ar vecākiem grupas plakātu papildina) Grupu pedagogi, bērni, vecāki Grupu pedagogi, eko koordinātore
17. Āru nodarbību diena. Visas grupas nodarbības vada laukā. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
26. Olimpiskā diena. Pedagogi, bērni Sporta skolotāja, grupu skolotājas
22-24. Eksperiments dabā “Kas paliek…” turpinājums. Grupas izrok un skatās, kuri atkritumi sadalījušies, kuri nē. Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi, eko koordinātore
29-31. Pārgājiens “Pikniks planētai” Pārgājienā ņemam līdzi veselīgu cienastu un neizmantojam vienreizlietojamos traukus) Grupu pedagogi, bērni Grupu pedagogi
30. Ekopadomes sēde Ekopadomes locekļi Eko koordinātore

Septembris-Maijs

  • Cik uzlieku, tik apēdu
  • Laikapstākļu kalendārs ( Veikt laika vērojumus, fiksēt, salīdzināt)
  • Makulatūras vākšana
  • Izlietoto bateriju vākšana

Sagatavoja Eko koordinatore-Inta Štoferte

<>
Mihails, Mikus, Miks, Miķelis
Zīļuks
Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.


Piekļūstamības paziņojums
back to top