www.KandavasZiluks.lv
<>
Vents, Centis, Gotfrīds


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zīļuks" 2019. - 2020. m. g.

dsc_0744.jpg

Eko padome

Ekoskolas koordinātors: Inta Štoferte,

e-pasts : inta.stoferte@inbox.lv

Dina Tauriņa – iestādes vadītāja

Inta Štoferte– sporta skolotāja

Solvita Vinberga Bambe- vadītājas vietniece

Tatjana Kreicberga – medmāsa

Zinta Salma-pirmsskolas skolotāja

Sanita Štrāla-pirmsskolas skolotāja

Inta Zviedre -pirmsskolas skolotāja

Valda Vjaksa- logopēde

Justīne Strazdiņa- dārzniece

Videss kodekss

ekoprogramma_vides_kodeskss_2021.jpg
back to top