www.KandavasZiluks.lv
<>
Ildze, Ilze, Izolde


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

BĒRNIEM IR IESPĒJA APMEKLĒT SILTO SMILŠU NODARBĪBAS

Darbošanās Silto smilšu kastē paredz:

o Tiešu saskarsmi ar smiltīm, kurā ķermenis gūst smalkus smilšu graudu pieskārienus, mikrostimulāciju.

o Siltās smiltis sniedz siltumterapijas efektu (medicīniski atzītu), smilšu temperatūra ir regulējama.

o Nodarbībā siltajā smilšu kastē tiek izmantoti palīgmateriāli, kas nepieciešami vingrinājumu veikšanai – dabas materiāli, formas, smilšu rotaļlietas.

o Silto smilšu kastē tiek veikti aktīvi un pasīvi vingrojumi, kuru struktūra un kārtība balstās Dabas vides estētikā.

o Nodarbības gaitā tiek veikti radoši uzdevumi ar smiltīm, dabas materiāliem, skaņu instrumentiem.

o Atbilstoši nodarbības plānam, speciālists var organizēt noteiktu situāciju izspēli, kas palīdz uzlabot bērna psihoemocionālo līdzsvaru.

printēt

Kandavas pilsētas PII ”Zīļuks” 2019./2020.m.g. Interešu izglītība

Diena Norises vieta Laiks Grupa
Pirmdiena ANGĻU VALODA
Aktu zāle 15.00-15.30
15.30-16.00
5-6 gad.
Otrdiena VIDES IZGLĪTĪBA “MAZIE PĒTNIEKI”
Interaktīvā telpa 16.30-17.05 5-6 gad.
Ceturtdiena VOKĀLAIS ANSAMBLIS “ZĪĻUKI”
Aktu zāle 15.30-16.05 5-6 gad.
printēt
back to top