www.KandavasZiluks.lv
<>
Varis, Eduards, Edvards


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Pirmsskolu sadraudzības koncerts Zemītē "Kling klang esam klāt!"

21.04.2015 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks
back to top