www.KandavasZiluks.lv
<>
Austris


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Grupu projekts "Sējam, stādam,audzējam!"

25.03.2019 - 29.03.2019
back to top