www.KandavasZiluks.lv
<>
Austris


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Pētījums "Cik es apēdu un cik man palika pāri?"

18.03.2019 08:30 - 22.03.2019 - 15:15
back to top