www.KandavasZiluks.lv
<>
Madars, Alfrēds, Fredis


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Zini vai mini!

25.04.2019 09:30 - 11:30 kur : Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks

 "Gribu zināt, gribu zināt,
       Kāpēc nezināt ir slikti,
       Dikti, dikti gribu zināt,
       Ko mēs šodien darīsim?"

Šodien, 25. aprīlī, PII "Zīļuks" pulcējās visu Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu 5/6 gadīgo grupiņu  mazie gudrinieki uz olimpiādi "Zini vai mini!". Pasākuma sākumā visas komandas demonstrēja mājās sagatavotos priekšnesumus - katrs tik pārdomāts, interesants un atšķirīgs. Pārliecinājāmies, cik radoši un motivēti ir mūsu bērni!

Olimpiādes gaitā bērniem tika piedāvāts veikt dažādus uzdevumus pie visiem pasaku varoņiem: pie burves, pie Rūķa Taustiņa, pie rūķa Sportiņa, pie Sniegbaltītes, pie gudrajiem putniem profesoriem un maģistriem. Katrs gudrinieks varēja radoši izpausties un parādīt savu atjautību, zināšanas un veiklību. Protams, vērtējums bija neizšķirts, un rezultātā uzvarēja draudzība un komandas kopības gars! 

Katra komanda saņēma nomināciju, diplomu un balvu no Kandavas novada Izglītības pārvaldes:

Kandavas pilsētas PII "Zīļuks" grupa "Bitītes"  - Drošākie

Kandavas pilsētas PII "Zīļuks" grupa "Zemenītes" - Veiklākie

Cēres pirmsskolas grupa - Mērķtiecīgākie

Vānes pirmsskolas grupa - Atjautīgākie

Zemītes pirmsskolas grupa - Radošākie

Zantes pirmsskolas grupa - Draudzīgākie
                                                                            Paldies visiem par atsaucību un sadarbību!

back to top