www.KandavasZiluks.lv
<>
Vera, Vaira, Vairis


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Miķeļdiena!

26.09.2019 10:00 - 11:30
back to top