Lapas karte
KandavasZiluks.lv

Zemenītes

zemenite.jpg

3-4 gadi

Pirmsskolas skolotājas:Linda Grunte, Evija Jansone

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Lita Vītola

Dienas ritms

Laiks

Organizācija

Programmas

7.00- 8.30

Audzēkņu sagaidīšana.Personīgās higiēnas ievērošana.Audzēkņu patstāvīgais darbs un sadarbība, rotaļas, vērojumi,individuālais darbs ar bērnu, sarunas ar vecākiem.

Saskarsmes, kultūras un sadzīves iemaņu veidošana,prasmju un iemaņu apgūšana.

8.30- 8.45

Brokastis

Sadzīves iemaņu veidošana

8.45-9.00

Personīgās higiēnas ievērošana, rīta rosme.

Sadzīves iemaņu veidošana, un saskarsmes kultūras veidošana

9.00-10.30

Rīta aplis (dienas ritma, plānoto uzdevumu izvirzīšana un tēmas aktualizēšana) Integrētās rotaļnodarbības.Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no priekšmetu programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

10.30-11.45

Gatavošanās pastaigai.Pastaiga (vērojumi, āra nodarbības, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, kustību aktivitātes svaigā gaisā, mācību ekskursijas u.c.)Atgriešanās no pastaigas.Personīgās higiēnas ievērošana pirms ēdienreizes.

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no priekšmetu programmas, zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

11.45-12.15

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana

12.15-15.00

Gatavošanās dienas miegam (personīgās higiēnas ievērošana pirms dienas miega). Dienas miegs

Sadzīves iemaņu veidošana

15.00-15.30

Gatavošanās pēcpusdienas aktivitātēm (mošanās no miega, ģerbšanās).Bērnu patstāvīgā darbība (personīgās higiēnas ievērošana pirms ēdienreizes)

Sadzīves iemaņu veidošana, un saskarsmes kultūras veidošana

15.30-15.45

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

15.45-19.00

Radošās rotaļas,individuālais darbs ar bērniem, darbs apakšgrupās,bērnu patstāvīgā darbība, aktivitātes svaigā gaisā, pārrunas ar vecākiem.

Sadzīves kultūras veidošana. Uzdevumi no priekšmetu programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai. Rotaļas.
Rotaļnodarbības

Nedēļas dienasPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
3-4 g. “Zemenītes” RotaļnodarbībasIntegrētas rotaļnodarbības visas dienas garumā
Dabaszinātņu, matemātikas, valodas, tehnoloģiju, sociālā un pilsoniskās jomas.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma


Veselības un fiziskās aktivitātes joma(l)
Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma 
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma(l)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)

<>
Ritvars, Oskars, Anvars
Ekoskola
Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.


Piekļūstamības paziņojums
back to top