Lapas karte
KandavasZiluks.lv

Piekļūstamības paziņojums

05.09.2023

Tukuma novada pašvaldības Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks", saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – kandavasziluks.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tukuma novada pašvaldības Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • mājaslapas video saturam nav pievienoti subtitri.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 05.09.2023. Izvērtēšanu veica Jānis Priednieks, "Viss.lv, SIA" pārstāvis.

Izvērtējumu apliecinošs dokumenti : Piekļūstamības izvērtēšanas protokols, Piekļūstamības izvērtēšanas protokols elektroniski parakstīts

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar skolas vadību rakstot uz : pii.ziluks@inbox.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību!

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: viss@viss.lv

Adrese: Raiņa iela 14, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Jānis Priednieks (SIA "viss.lv" pārstāvis).

E-pasts: viss@viss.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010 Tālrunis: +37167686768 E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

<>
Madis, Alberts
Ekoskola
Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.


Piekļūstamības paziņojums
back to top