Lapas karte
KandavasZiluks.lv

Taurenīši

taurentini.jpg

6-7 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Inese Adsone, Gundega Simsone

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Santa Krastiņa

Dienas ritms

Laiks

Organizācija

Programmas

7.00- 8.30

Audzēkņu sagaidīšana,patstāvīgais darbs un sadarbība,rotaļas, vērojumi,individuālais darbs ar bērnu,sarunas ar vecākiem.

Saskarsmes, kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

8.30- 8.45

Brokastis

Sadzīves iemaņu veidošana

8.45-9.00

Personīgās higiēnas ievērošana, rīta rosme.

Sadzīves iemaņu veidošana, un saskarsmes kultūras veidošana

9.00-11.30

Rīta aplis (dienas ritma, plānoto uzdevumu izvirzīšana un tēmas aktualizēšana)Integrŗētās rotaļnodarbības.Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no priekšmetu programmas atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Starplaikos saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.

11.30-12.25

Gatavošanās pastaigai.Pastaiga (vērojumi,eksperimenti,mācību ekskursijas, kustību aktivitātes svaigā gaisā u.c.)Atgriešanās  no pastaigas.Personīgās higiēnas ievērošana pirms ēdienreizes.

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no priekšmetu programmas, zināšanu, iemaņu un prasmju nostiprināšana.

12.25-12.45

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana
12.45-15.00

Gatavošanās dienas miegam (higiēnas procedūras).Dienas miegs.

Sadzīves iemaņu veidošana, un saskarsmes kultūras veidošana

15.00-15.30

Gatavošanās pēcpusdienas aktivitātēm (mošanās no miega,ģērbšanās) Bērnu patstāvīgā darbība (personīgās higiēnas ievērošana pirms ēdientreizes).

Sadzīves iemaņu veidošana

15.30-15.45

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

15.45-19.00

Radošās rotaļas, individuālais darbs ar bērniem, darbs apakšgrupās,bērnu patstāvīgā darbība. Pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Pakāpeniska došanās uz mājām.Pulciņi.

Sadzīves kultūras veidošana. Uzdevumi no priekšmetu programmas prasmju un iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai. Rotaļas.

Rotaļnodarbības

Nedēļas dienasPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
6-7  g. “Taurenīši” RotaļnodarbībasIntegrētas rotaļnodarbības visas dienas garumā
Dabaszinātņu, matemātikas, valodas, tehnoloģiju, sociālā un pilsoniskās jomas.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma(l)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

 
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)

 Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)
Veselības un fiziskās aktivitātes joma 
<>
Kurts, Knuts, Gundars
Zīļuks
Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.


Piekļūstamības paziņojums
back to top