www.KandavasZiluks.lv
<>
Rimants, Imants, Ingars, Intars


Personas dati tiek izmantoti un apstrādāti atbilstoši Eiropa Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis). Jebkurai fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Grupiņas

Cālēni

calisi.jpg1,5-2 gadi
Pirmsskolas skolotājas: Evija Jansone, Vineta Krauze
Pirmsskolas skolotāju palīgs: Anda Freimane

Lasīt visu ziņu

Ežuki

ezuki.jpg

2-3 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Antra Ose, Linda Grunte

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Irita Siliņa

Lasīt visu ziņu

Mārītes

marites.jpg

2-3 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Gunita Šmite, Iveta Dobkeviča

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Baiba Avotniece

Lasīt visu ziņu

Zvaniņi

zvanini.jpg

6-7 gadi

Pirmsskolas skolotājas:Sigita Pušmucāne, Inta Zviedre

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Dace Grunte

Lasīt visu ziņu

Sprīdīši

spridisi.jpg

6 -7 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Maija Egle,Elīna Pagila

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Dagnija Lāce

Lasīt visu ziņu

Zvaigznītes

zvaigznites.jpg

3-4 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Daiga Gibarte,Signija Timoško

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Iveta Ošeniece

Lasīt visu ziņu

Lācēni

lacisi.jpg

 3-4 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Mudīte Skrastiņa, Zinta Salma

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Santa Krastiņa

Lasīt visu ziņu

Zaķēni

zakisi.jpg

4-5 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Marika Arāja , Laila Goldberga

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Tatjana Kaktiņa

Lasīt visu ziņu

Taurenīši

taurentini.jpg

4-5 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Inese Adsone, Inga Brigere

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Līga Tīzenkopfa

Lasīt visu ziņu

Zemenītes

zemenite.jpg

5 -6 gadi

Pirmsskolas skolotājas Kerija Fedorenko, Līga Šteinberga

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Lita Vītola

Lasīt visu ziņu

Bitītes

bitites.jpg5-6 gadi

Pirmsskolas skolotājas: Sarma Frīdenberga, Sanita Štrāla

Pirmsskolas skolotāju palīgs: Inese Kačika

Lasīt visu ziņu
back to top